IS013: meten en detecteren van gevaarlijke gassen

IS013: meten en detecteren van gevaarlijke gassen

Opleiding op aanvraag.

Wanneer men met gevaarlijke stoffen werkt, is het nodig dat men weet welke gevaarlijke gassen en dampen in de atmosfeer zitten. Dit is niet enkel voor belangrijk voor de toxiciteit maar evenzeer om ontploffingen of brand te vermijden. Bepaalde gassen verdrijven ook zuurstof waardoor het risico op verstikking kan ontstaan. Daarom is het belangrijk om op een correcte manier metingen uit te kunnen voeren en deze correct te interpreteren.

Toelatingsvoorwaarden: minimaal 18 jaar zijn en beschikken over een verklaring van medische geschiktheid

Geldigheidsduur diploma: 3 jaar

Download hier de productfiche

Beschrijving