Ergonomie

Ergonomie

1. De ergonomische analyse
Onze analyse bestaat uit een objectief en een subjectief aspect. In het objectieve deel bekijken en meten we de taken, de werkorganisatie, de inrichting van de werkplek, de fysieke belasting, de bewegingen en houdingen van medewerkers én de omgevingsfactoren in je bedrijf, zoals licht, geluid en temperatuur. Het subjectieve deel omvat een interview met je medewerkers om hun ervaringen en bekommernissen te ontdekken.

2. De risicoanalyse beeldschermwerk
We beoordelen de inrichting en opstelling van elke beeldschermwerkplek. Dat betekent dat we een analyse maken van de bureaustoel, de werktafel, het beeldscherm, het toetsenbord, de muis én de omgevingsfactoren van de werkpost. Ook voor telewerkers.

3. Het ergonomische rapport
Al onze bevindingen gieten we in een helder en overzichtelijk rapport met concrete verbetervoorstellen op korte en lange termijn dat we samen overlopen.

4. Het actieplan op maat
Op basis van het ergonomische rapport, je wensen en je budget stellen we samen een actieplan op om de ergonomie van de werkplekken in je onderneming te optimaliseren. Je krijgt begeleiding en ondersteuning om dat actieplan efficiënt in je bedrijf te implementeren.

5. De verankering van de cultuurverandering
We organiseren opleidingen om je medewerkers goed te laten functioneren in de veranderde werkomgeving, meten de (tussentijdse) resultaten en zorgen ervoor dat ergonomisch werken voor je medewerkers vanzelfsprekend wordt.

6. Opvolging
We volgen je medewerkers op en blijven erop toezien dat de veranderde manier van werken duurzaam toegepast wordt in je bedrijf. We evalueren de resultaten, bekijken verbeterpunten en geven je advies over de mogelijke volgende stappen.

Toont het enige resultaat