AV011: brandwacht

AV011: brandwacht

Opleiding op aanvraag.

Een brandwacht houdt toezicht op werken met open vuur, zoals las- of slijpwerken. Wanneer er een brand zou uitbreken, is hij/zij verantwoordelijk voor een veilige evacuatie van de uitvoerders en dient hij/zij een eerste bluspoging te ondernemen.

Toelatingsvoorwaarden: minimaal 18 jaar zijn en beschikken over een verklaring van medische geschiktheid

Geldigheidsduur diploma: 3 jaar

Download hier de productfiche

Beschrijving