IS007: veiligheidswacht

IS007: veiligheidswacht

Opleiding op aanvraag.

Een veiligheidswacht staat in voor de veiligheid van uitvoerders van werken in besloten ruimte. Tijdens de opleiding richten we ons op de risico’s van verschillende werkzaamheden en welke maatregelen genomen dient te worden. De opleiding bestaat uit zowel een theoretisch gedeelte als een praktisch gedeelte.

Toelatingsvoorwaarden: minimaal 18 jaar zijn, beschikken over een verklaring van medische geschiktheid en een geldig attest/ diploma IS081

Geldigheidsduur diploma: 3 jaar

Download hier de productfiche

Beschrijving